Caoutchouc industriel

SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES

Le Groupe Alphatrade propose de nombreuses solutions au moyen de technologies adaptées sur mesure aux installations industrielles. L'objectif recherché est d'optimiser la manutention et le transfert des produits en vrac pour obtenir l'anti-patinage, l'anti-colmatage, l'anti-abrasion et l'étanchéité sur les bandes transporteuses et leur environnement.

Les résultats de fiabilité, de longévité et de rentabilité sont obtenus, et ceci sans aucune maintenance dans la plupart des cas, grâce à l'exceptionnelle qualité des matériaux conjuguée à une technologie de pointe. Ces résultats se mesurent en années et en millions de tonnes, notamment dans les secteurs des granulats.

NOWE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

Grupa Alphatrade ma w swojej ofercie liczne rozwiązania na bazie nowych technologii, dostosowane do potrzeb instalacji przemysłowych. Mają one na celu optymalizację transportu i czynności manipulacyjnych dotyczących produktów przesyłanych luzem i pozwalają uniknąć ich ślizgania, zatykania, ścierania na taśmach transportowych oraz zapewnić jak najmniejsze ubytki w czasie transportu.

W wielu przypadkach niezawodność, trwałość i wydajność materiałów jest osiągnięta bez szczególnego wysiłku, dzięki wyjątkowej jakości połączonej z nowoczesną technologią. Wyniki te obrazują sprzedane ilości tych materiałów,wyrażone w milionach ton, zwłaszcza jeśli chodzi o sekcję granulatów.

OBRÓBKA PIASKU

Grupa Alphatrade proponuje Państwu szeroką gamę rozwiązań technicznych mających na celu skuteczniejsze zarządzanie w ekstremalnych warunkach panujących w kamieniołomach i piaskowaniach.

 • Pompa do piasku
 • Cyklon
 • Separator
 • Separator o średniej gęstości
 • Przewód zabezpieczający przed ścieraniem
 • Zawory zasuwowe
 • Sito do odcedzania
 • Klasyfikator
 • Przemysłowa obróbka minerałów

TRAITEMENT DE SABLE

Le Groupe Alphatrade vous propose une large gamme de solutions techniques adaptées à une gestion efficace des conditions exigeantes de l'activité des carrières et sablières :

 • Pompe à sable
 • Cyclone
 • Séparateur
 • Separator dense-medium
 • Tuyau anti-abrasion
 • Vannes
 • Tamis égoutteur
 • Classificateur
 • Ingeniering traitement minéraux

MANUTENTION LOURDE

Parmi les nombreux accessoires de la gamme Linatex, le Groupe Alphatrade vous donne aujourd’hui la possibilité de choisir du haut de gamme au prix de marché.

Pour optimiser le rendement de vos installations de convoyage, le Groupe Alphatrade vous propose trois produits simples et d’utilisation courante : les BAVETTES, les BARRES D’ÉTANCHÉITÉ ET D’IMPACT et les PAVÉS.

Sachez conjuguer performance technique et rentabilité économique.